Διδάσκοντες - Εισηγητές

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ "Βιολογία Συστημάτων" προέρχονται κυρίως από το Γεωπονικό Παν. Αθηνών, αλλά και από διακεκριμένα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού

Eισαγωγή σε Βιολογία ή Εισαγωγή στη Πληροφορική & Στατιστική
(Π. Χατζόπουλος, Α. Κούρτη, Ε. Φλεμέτάκης, Σ. Ρήγας, Ν. Κοσμίδης-ΓΠΑ) / (Κ. Γιαλούρης, Ι. Παπαδοπεράκης, Π. Σακκαλής, Γ. Παπαδόπουλος- ΓΠΑ

Βιοληροφορική
(Η. Ηλιόπουλος, Α. Θηραίου, Γ. Δάρας-ΓΠΑ, Μ. Θεοδωροπούλου-ΕΚΠΑ)

Ομικές τεχνολογίες και  ψηφιοποίηση εικόνας
(Π. Χατζόπουλος, Μ. Φλεμετάκης, Π. Τσακανίκας-ΓΠΑ, Δ. Θάνος, Ι. Μιχαλόπουλος, Α. Βλάχου-ΙΒΒΕΑΑ)

Βιολογία συστημάτων
(V. Ntoukakis-Warwick University, Χ. Nικολάου-Παν. Κρήτης)

Βιολογικά δίκτυα  και ανάλυση μεγάλου  όγκου δεδομένων
(Λ. Αλεξόπουλος-ΕΜΠ, K. Μπουγιούκος - Université Denis Diderot-Paris VII)

Βιολογία οργανισμών  μοντέλων
(Δ. Μπέης, Π.Συντιχάκη, Χ Ζέρβας-ΙΙΒΕΑΑ, Ε. Ντούνη, Σ. Ρήγας-ΓΠΑ, Τζαμαρίας-Παν. Κρήτης)

Δικτύωση  ενζύμων και νανοτεχολογία
(Σ. Κίντζιος, Ν. Λάμπρου - ΓΠΑ)

Σηματοδοτικά μονοπάτια  και  αναπτυξιακή δικτύωση
(Δ. Μηλιώνη - ΓΠΑ, Μ. Σκουλάκης - Ι. Φλέμινγκ, Δ. Μπέης, Κ. Βεκρέλλης, Λ. Ζαγοραίου, Π. Πολίτης-ΙΙΒΕΑΑ)

Μαθηματική  μοντελοποίηση (προτυποποίηση)
(Π. Σκανδάμης - ΓΠΑ)

Συνθετική  Βιολογία
(Γ. Σκρέτας - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών)