ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΜΔΕ ορίζονται ως εξής:  

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ECTS)
Eισαγωγή σε Βιολογία ή Εισαγωγή στη Πληροφορική (4)
Βιοπληροφορική (4)
Ομικές  τεχνολογίες και  ψηφιοποίηση εικόνας (4)
Βιολογία συστημάτων (5)
Βιολογικά δίκτυα  και ανάλυση μεγάλου  όγκου δεδομένων (4)
Βιολογία οργανισμών  μοντέλων (4)
Εργαστηριακή εισαγωγή  και έρευνα (10)


2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ECTS)
Δικτύωση  ενζύμων και νανοτεχολογία (3)
Σηματοδοτικά μονοπάτια  και  αναπτυξιακή δικτύωση (3)
Μαθηματική  μοντελοποίηση (προτυποποίηση) (3)
Ανάπτυξη ικανοτήτων−μεθοδολογία της έρευνας (5)
Ανάπτυξη εργαστηριακής εμπειρίας (10)

Συνθετική  Βιολογία (4)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (2)

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ -->  Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (15)

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 80

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Πρόγραμμα Μαθημάτων & Σεμιναρίων