Σεμινάρια

Στο 2ο εξάμηνο πραγματοποιούνται σεμινάρια από διακεκριμένους εισηγητές σε εξειδικευμένα θέματα τεχνολογίας αιχμής στη Βιολογία Συστημάτων.

Πρόγραμμα σεμιναρίων Ακ. έτους